DZIEDZINY TŁUMACZEŃ

Prawne: pisma sądowe, prokuratorskie, policyjne
Handlowe: statuty spółki, umowy sprzedaży, dokumenty przewozowe, materiały marketingowe
Finansowe: sprawozdania finansowe, pisma bankowe i ubezpieczeniowe 
Techniczne: certyfikaty jakości, lokalizacja oprogramowania, stron www, serwisów, sklepów internetowych
UE: programy UE, zamówienia publiczne
Medyczne: dokumenty badań klinicznych, zaświadczenia lekarskie

Humanistyczne: literatura piękna, historia, socjologia, psychologia, rozwój osobisty
Genealogia: dokumenty szlacheckie, metryki, dyplomy, materiały archiwalne
JĘZYKI 
JĘZYKI ŹRÓDŁOWE
WĘGIERSKI | ANGIELSKI | ŁACIŃSKI | POLSKI JĘZYKI DOCELOWE
POLSKI | WĘGIERSKI | ŁACIŃSKI
ZAPLECZE TECHNICZNE

Przyjmuję teksty źródłowe w dowolnym formacie, a tłumaczenie odsyłam w formacie wymaganym przez zamawiającego. Tłumaczę za pomocą oprogramowania Trados SDL 2014, co umożliwia, że przetłumaczony tekst otrzyma wygląd i formatowanie praktycznie identyczne z tekstem źródłowym. Przejmuję także pamięć tłumaczeniową klienta (tzw. translation memory) co zmniejsza ilość tekstu do przetłumaczenia, i w ten sposób zmniejsza także koszty tłumaczenia.
vertimus © MMXVI ver. IV